"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 4 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาค ครั้งที่ 10 รุ่น 9 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงงจิรัชยา ทรงอภิวัฒน์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 4 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาค ครั้งที่ 10 รุ่น 9 ปี หญิง ได้แก่

1 เหรียญเงิน
– ท่ากรรเชียง 25 เมตร
3 เหรียญทองแดง
– ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
– ท่ากรรเชียง 50 เมตร                                                                                                                                                                                                                                                                        -ท่ากบ 50 เมตร

จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567