"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงดากานดา คงชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 4 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาค ครั้งที่ 10 รุ่น 9 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดากานดา คงชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 4 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาค ครั้งที่ 10 รุ่น 9 ปี หญิง ได้แก่

1. เหรียญเงิน
– ฟรีสไตล์ 25 เมตร
– กรรเชียง 50 เมตร
2. เหรียญทองแดง
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร
– กรรเชียง 25 เมตร

จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567