"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 7 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาค ครั้งที่ 10 รุ่น 9 ปี หญิง

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา มหาสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 ได้รับเหรียญรางวัลรวม 7 เหรียญ การแข่งขันว่ายน้ำ ดาวิซาร่าฝาง ต้อนรับลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด ชิงแชมป์ภาค ครั้งที่ 10 รุ่น 9 ปี หญิง ได้แก่
🥇1 เหรียญทอง                                                                                                                                                                                                                                                                            -ท่ากบ 50 เมตร

🥈3 เหรียญเงิน
-เดี่ยวผสม 100 เมตร
-ฟรีสไตล์ 50 เมตร
-ผีเสื้อ 25 เมตร

🥉3 เหรียญทองแดง
-กบ 25 เมตร
-ผีเสื้อ 50 เมตร
-ฟรีสไตล์ 25 เมตร

จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝางเมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567