"The ultimate aim of education is the development of character"

Thailand Spelling Bee

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนัทธมน ศาลากิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จาก Thailand Spelling Bee โครงการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำภาษาอังกฤษประจำปี พ.ศ. 2566

จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่