"The ultimate aim of education is the development of character"

TESC :Thailand English Speech Contest 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา ศุภาธนพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองและเหรียญทอง (เป็นอันดับที่6 ของภาค และอันดับที่48ของประเทศ)

จาก TESC :Thailand English Speech Contest 2023 โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “The development of speaking skills in English for Thai children”

จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 (การแข่งขันออนไลน์)