"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด “ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่10 รุ่นอายุ12ปีชาย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย ภูวิศ วงค์แสง 5/4

ที่ได้รับรางวัล

▶️4 เหรียญทอง (กรรเชียง50เมตร/ผีเสื้อ50เมตร/ผลัดฟรีสไตล์50เมตร/ผลัดผสม50เมตร)

▶️ 1 เหรียญเงิน (กบ50เมตร)

▶️ 4 เหรียญทองแดง (กรรเชียง25เมตร/ผีเสื้อ25เมตร/ฟรีสไตล์25เมตร/กบ25เมตร)

ระดับภาค ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง

จากการแข่งขันว่ายน้ำ “ดาวิซาร่าฝาง ต้านลมหนาว ต้านภัยยาเสพติด “ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่10 รุ่นอายุ12ปีชาย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่