"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน วิ่งสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ Mini Marathon Together WeMove Forward

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง หนึ่งธิดา ไชยศิริ 5/4

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ระดับจังหวัด

จากการแข่งขัน วิ่งสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ Mini Marathon Together WeMove Forward

ประเภทยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิง สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567
ณ สวนสัตว์เชียงใหม่