"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย เด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ 5/7

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับจังหวัด

จากการแข่งขันฟุุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี “โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน”

คณะกรรมการ​กีฬา​สภาผู้แทนราษฎร​ร่วมกับองค์กร​เครือข่าย​พื่้นที่จังหวัด​ลำพูน​ 1

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567
ณ สนามกีฬาเทศบาล​ตำบลเหมืองจี้