"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน ในนามทีม เชียงใหม่ เอฟเอ (CMFA) รายการไร่เยาวเรศ สิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 14 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน ในนามทีม เชียงใหม่ เอฟเอ (CMFA) รายการไร่เยาวเรศ สิงห์จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 14 ปี

  1. เด็กชายภทร เงินกอบทอง
  2. เด็กชายธีทัต ลิ้มสุวรรณ
  3. เด็กชายแผ่นดิน ฟ้าขาว
  4. เด็กชายรฐนนท์ อนันตกุล
  5. เด็กชายณัฐภัทร โกมลธง