"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee (TSB2023)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
เด็กชายปุณภัทร จิตหฤษฎ์กุล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

จากการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee (TSB2023) ระดับภูมิภาค (regional round) จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ TAC CONTEST (ประเทศไทย) จำกัด 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566
โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่