"The ultimate aim of education is the development of character"

CMC Youth football tournament #รุ่นU12 (ปี 2012)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายศุภวิชญ์ เสนาบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/12

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก CMC Youth football tournament #รุ่นU12 (ปี 2012)

จัดการแข่งขันโดย ALPINE FOOTBALL ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์