"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวสาริศา รัตนนิธิกุล รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นางสาวสาริศา รัตนนิธิกุล  นักเรียนชั้น ม.6/1   รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 35) และเหรียญรางวัล ระดับประเทศ   จากโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี 2566  (Thailand English Speech Contest)  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2566   จัดโดย Thailand Academic Contest