"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงนภัสรา คำราพิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับที่7

จากการสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22

จัดโดย สถาบันสมาร์ทเบรน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567