"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภูวิศ หิรัญพฤกษ์ ป.1/11 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการCHIANG MAI INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายภูวิศ หิรัญพฤกษ์ ป.1/11

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง

จากการแข่งขันรายการCHIANG MAI INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

ประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชนชาย7-8ปีA น.น. 20 Kg.

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567