"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนภัทรดารา คำราพิช ป.1/12 ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับที่ 2 การสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงนภัทรดารา คำราพิช ป.1/12

ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับที่ 2

การสอบแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต

ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 22

โดยสถาบัน สมาร์ท เบรน

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567