"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กลุ่ม : สุขภาพและการแพทย์    โครงงาน สังคมสูงวัยบนโลกดิจิทัล

รายชื่อนักเรียน : นางสาวธัญลักษณ์  บัวลอย  ม.5/1   นางสาวพัชญธิดา  ใหม่แก้ว  ม.5/1   นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  ม.5/7

ครูที่ปรึกษา  :  นายอนุสรณ์  สุขศรี