"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธุ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กลุ่ม : การเกษตร    โครงงาน TA-Viands

รายชื่อนักเรียน : นายณธน  พละภิญโญ    ม.5/1    นางสาวภัทรภร  พันธุ์ไชย   ม.5/2    นายฐิติภัทร  เสริมสุข  ม.5/2

ครูที่ปรึกษา  :  นางสาวนภาภรภา  ปวงวันนา