"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพจณิชา นาคะผิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษา TEDET ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพจณิชา นาคะผิว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษา การสอบแข่งขัน TEDET ประจำปี 2566 จัดโดย มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่  3 กันยายน 2566 (ระดับ ประเทศ)