"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภาสุพงศ์ คงประเสริฐกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง Thailand English Skills Evaluation Test โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสุพงศ์ คงประเสริฐกิจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง Thailand English Skills Evaluation Test
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ณ สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สอบแข่งขัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566
สนามสอบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ