"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  รายการ Thailand Spelling Bee, TSB2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาภา เพียรลุประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน  รายการ Thailand Spelling Bee, TSB2023เมื่อวันที่
จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ สถาบัน TAC บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ ณ โรงเรียนหอพระ  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566