"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน แข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee, TSB2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee, TSB2023 จัดโดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              ณโรงเรียนหอพระ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 (ระดับภูมิภาค)