"The ultimate aim of education is the development of character"

“ตรุษจีนมังกรทอง ​金龙起舞庆新春 ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนยุพราช​วิทยาลัย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

“ตรุษจีนมังกรทอง ​金龙起舞庆新春 ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนยุพราช​วิทยาลัย

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเตะขนไก่ (1 ทีม 3 คน)
เด็กชายสุปวีณ์​ หาญมานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
เด็กชายนนทพัทธ์​ สุนันต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/7
เด็กชายน​วัฒน์​ วรศิลป์​สุวรรณ​ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันร้องเพลงจีนและเต้นรีวิวประกอบเพลง(1 ทีม 7 คน)
เด็กหญิงชัญญ์ชนพร​ ฮ้อแสงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4
เด็กหญิงวรากานต์​ จงศิริลาภากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กหญิงสิริน​ จันทรรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กหญิงฐิติพรรณ​ พรหมวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กชายณัฏฐเอก​ เดือนดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กหญิงณภษมล​ พรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กหญิงวรินทร์สา ผลงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

3.รางวัลชมเชยการแข่งขันเป่าสี
เด็กหญิงวสิตา​ ณ​ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวาดพัดจีน แข่งเดี่ยว
เด็กหญิงสุรางค์ฉัตร​ รัตนพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

 

แข่งขัน ​ณ​โรงเรียนยุพราช​วิทยาลัย​ วันที่ 2 กุมภาพันธ์​ 2567