"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และเกียรติบัตรชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ยูแซคท์ จีเนียส สตาร์ 2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองพร้อมเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และได้รับเกียรติบัตรยอดเยี่ยมระดับภาค คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดงพร้อมเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ ) วิชาคณิตศาสตร์ และเกียรติบัตรชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยยูแซคท์ จีเนียส สตาร์ 2(อัจฉริยะจักรวาล)UXACT GENIUS STAR 2 2023 จัดโดย บริษัทยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นซ์ จำกัด (อัจฉริยะจักรวาล uxacttest) ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566