"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันด้านคำศัพท์และ และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee (TSB2023)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายธีรพิชญ์​ เติมสงวนวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับภูมิภาค (regional round)
การแข่งขันด้านคำศัพท์และ และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee (TSB2023)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566
จัดโดย บริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ TAC CONTEST (ประเทศไทย) จำกัด

ณ โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่