"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาภา ศุภาธนพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (TESET) ครั้งที่ 4

จัดโดย language institute thammasat university และ Thailand Academic Contest co,ltd

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ