"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 18 ของประเทศ อันดับ 2 ของภาคเหนือ การแข่งขันด้านคำศัพท์ และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee TSB

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 18 ของประเทศ อันดับ 2 ของภาคเหนือ ในการแข่งขันด้านคำศัพท์ และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee TSB ประจำปีการศึกษา 2023 จัดโดย สถาบัน อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) BY มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ระดับภูมิภาค)