"The ultimate aim of education is the development of character"

เข้ารับโอวาทในพิธีรับโอวาทและแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงมิ่งกมล พรหมเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้เข้ารับโอวาทในพิธีรับโอวาทและแสดงความยินดีจาก
– นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ
– Her Excellency Ambassador Dr.Angela Macdonald PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ให้แก่

เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเหรียญทอง จากเวทีการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ ATOD. 2023

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย