"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปราณณภัทร ชุมภูรัตน์ และ เด็กชายภวิษณุ โกมนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน CMC Youth Football Tournament รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายปราณณภัทร ชุมภูรัตน์ และ เด็กชายภวิษณุ โกมนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ในการแข่งขัน CMC Youth Football Tournament รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

จัดโดย CMC Youth Football Tournament ณ Alpine Football Camp Training จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567