"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอชิรญา ไชยวรรณชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รายการ Smart Brain 22nd Northern Competitions

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอชิรญา ไชยวรรณชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รายการ Smart Brain 22nd Northern Competitions
จัดโดย SMART BRAIN ณ ห้องต้นไทร คงการ์เด้น วิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2024