"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัค จันทสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการแข่งขัน PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

จัดโดย สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามเทนนิสศรีชาพันธ์ุ ปั้นดิน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2567