"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ (สวช.)  ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  ม.5/7  รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการ ระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย