"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลทัวนาเม้นสี่เส้า 3 รุ่น

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกรณ์ทิพัชร จำเริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชาย 9ปี  

จากการแข่งขันฟุตบอลทัวนาเม้นสี่เส้า 3 รุ่น 
จัดโดย : พาร์คไลฟ์ อารีน่า
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566
สนามพาร์คไลฟ์ อารีน่า จังหวัดเชียงใหม่