"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12 ปี กิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 22

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายศิระ เดชะชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
เด็กชายสุรวิช ปัญญาวีร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
เด็กชายสุปวีณ์ หาญมานพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
เด็กชายทินภัทร ธงดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
เด็กชายภัทรตะวัน ญามณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
เด็กชายปราณณภัทร ชุมภูรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายณเดชน์ คงแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

จากการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน12 ปี กิจกรรมวันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่22
จัดโดย : โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่