"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตรร่วมกิจกรรม DIY KIDS SHOW และรับถ้วยPersonalized DIY MUG สุดยอดนักประดิษฐ์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายสหรัฐ ธีระกล 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรม DIY KIDS SHOW และรับถ้วยPersonalized DIY MUG สุดยอดนักประดิษฐ์ หัวข้อ “รองเท้า ที่เป็นมากกว่า รองเท้า” ระดับประเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วันที่ 13 มกราคม 2024

ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. NSM science square the street ratchada กรุงเทพฯ