"The ultimate aim of education is the development of character"

สอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรณิชชา บุญเชื้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จาก สอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

จัดโดย สถาบันอคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่