"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอมิลี่ คเมลา ป.1/3 ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ วัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2566

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กหญิงเอมิลี่ คเมลา ป.1/3

ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ

วัฒนธรรมนครพิงค์

ประจำปี 2566

การแข่งขัน ส่งผลงานการคัดเลือกเยาวชน

ต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์

วันที่ 7มกราคม พ.ศ.2567

จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวัดป่าตาลและศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา