"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายเตชิต แก้วจิรชยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

จากโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

จัดโดย อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด TAC เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566