"The ultimate aim of education is the development of character"

“ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” DIY KIDS SHOW

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายสหรัฐ ธีระกล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรม DIY KIDS SHOW และรับถ้วย Personalized DIY MUG สุดยอดนักประดิษฐ์ หัวข้อ “รองเท้า ที่เป็นมากกว่า รองเท้า”

จาก งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. NSM science square the street ratchada กรุงเทพมหานคร