"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน รายการ All star arena football kids cup รุ่นอายุ10 ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายองศา ศิระ เดชะชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
เด็กชายสุรวิช ปัญญาวีร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
เด็กชายภัทรดนัย รัตนไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11
เด็กชายหมิงซัน จาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
เด็กชายทินภัทร ธงดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
เด็กชายภัทรตะวัน ญามณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
เด็กชายปราณณภัทร ชุมภูรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กชายเตชิต กาวิละวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
เด็กชายณัฐนันท์ ทวีจิตติรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7 คน รายการ All star arena football kids cup รุ่นอายุ10 ปี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567
ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม all star arena จังหวัดเชียงใหม่