"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเคียนนา ฟาน โอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสต์ โครงการประเมินและพัฒนจัดโดยาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสต์ (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเคียนนา ฟาน โอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสต์ โครงการประเมินและพัฒนจัดโดยาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสต์ (TEDET) ประจำปี 2566 จัดโดย Thailand Education Department and Evaluation Test (TEDET) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566