"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชยในการสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงขวัญหทัย สัตยาสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลชมเชยในการสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 จัดโดยบริษัท เลิร์นแอนด์เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัดและมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566