"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภคพล ไกรศรีสินสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Cadet B (อายุ8-9ปี) รายการ SKT IAME THAILAND 2023 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายภคพล ไกรศรีสินสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Cadet B (อายุ8-9ปี) รายการ SKT IAME THAILAND 2023  จัดโดย True Sport – TOYOTA ณ สนามพีระ เซอร์กิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2024