"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ Happyness Relex Chiangmai  2024 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงงพันธุ์  ไพวิบูลย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสมรุ่นอายุ 10 ปี

การแข่งขันแบดมินตันในระดับจังหวัด   รายการ Happyness Relex Chiangmai  2024
จัดโดยชมรมแบดมินตัน
CMI 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567
ณ สนามแบดมินตัน CMI จังหวัดเชียงใหม่