"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่  วันเด็กแห่งชาติ 2567 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญสุวรรณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
วันเด็กแห่งชาติ 2567
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่