"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล “เด็กดีศรีนครเชียงใหม่”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายรัฐธีร์ ไหลไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เด็กดีศรีนครเชียงใหม่”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2564 จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่