"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันโครงงานระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ การแข่งขันโครงงานระดับประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้รับ เหรียญรางวัล รางวัลเกียรติยศเยาวชนคนเก่งระดับประเทศ และได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี อำพน กิตติอำพน รองประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโครงงาน และชื่นชมกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์หุ่นยนต์ลอยกระทงป้องกันอุบัติการณ์ทางน้ำที่จะสามารถเป็นประโยชน์ในการป้องกันอุบัติการณ์ทางน้ำในคืนวันลอยกระทงที่จะสามารถขยายผลไปในหลายพื้นที่ได้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณสโมสรตำรวจ กรุงเทพมหานครฯ
กับการนำเสนอโครงงานนวัตกรรมหุ่นยนต์ลอยกระทงป้องกันอุบัติการณ์ทางน้ำ
จัดทำโดย
1. เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด ม.3/4
2. เด็กชายณัฐชนน ศิริเอก ม.3/4
3. เด็กชายณัฐกรณ์ นันทการณ์ ม.1/7

ครูที่ปรึกษา คุณครูกรกช ไชยวงค์