"The ultimate aim of education is the development of character"

Singha Junior Cup ครั้งที่ 25 รุ่นอายุ 12 ปี รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูริวัฒ พิณไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน

จากการแข่งขัน Singha Junior Cup ครั้งที่ 25 รุ่นอายุ 12 ปี รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567