"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกฤษณ์กวิน วรรณเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL ประเภทต่อสู้ (Kyorugi)ยุวชนชาย 7-8 ปี รายการแข่งขัน STC MATCH DAY 2023 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษณ์กวิน วรรณเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD MEDAL ประเภทต่อสู้ (Kyorugi)ยุวชนชาย 7-8 ปี รายการแข่งขัน STC MATCH DAY 2023 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566