"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบอัจฉริยภาพทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรพล บุญเชื้อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเกียรติติบัตร ยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับภาคเหนือ วิชาภาษาอังกฤษ และรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
จากโครงการทดสอบอัจฉริยภาพทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 จัดโดย บริษัทเอ๊กเซลเล๊นซ์ จำกัด
(อัจฉริยะจักรวาล uxacttest)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
สนามสอบ ณ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์น