"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันแบดมินตันรายการ “เหนือสุดในสยาม” ครั้งที่3

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายสิทธา สมบูรณ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ผสม
จากการแข่งขันแบดมินตันรายการ “เหนือสุดในสยาม” ครั้งที่3

จัดโดย สมาคมแบดมินตันเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566
สนามแบดมินตัน เทศบาลตำบลแม่จัน